وجود حداقل اعضای فولادی در زیر سقف، نور پردازی خاص آن و آبروهای دکوراتیو از ویژگی های خاص این پروژه می باشند. پوشش سقف رمپ پارکینگ مجتمع ولایت از هفت عدد تایل مستقل تشکیل گردیده، که هر کدام از تایلها ابتدا بصورت کامل در کارگاه ساخته شده و در طی چند ساعت کل سقف در محل فعلی نصب گردید. آبروهای کناره که در طول رمپ نصب شده اند سعی شده تا با یک طراحی زیبا تا حد امکان از دید پنهان و جزئی از معماری فضا محسوب گردند.