مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
En
02122367958

سایبانهای از پیش طراحی شده

سایبان-از-پیش-طراحی-شده-چادری

این سایبانهای چادری به سازه های چادری ای اطلاق میشود که طراحی، محاسبات و مهندسی آنها در سایزهای مختلف سازه چادری از قبل انجام شده و براساس درخواست مشتری، سازه چادری مورد نظر ساخته و در محل نصب میگردد.

در ادامه نمونه هایی از این سازه های چادری ارائه میگردد. 

سیستم سازه پارچه ای کششی به همان میزان که از لحاظ بصری برای همگان پر جاذبه است از نظر فنی (حتی برای بسیاری از معماران و مهندسان ) ناشناخته و مبهم است.

هدف ما این است تا بین حیرت عوام در اثر این فرمهای تماشایی و فناوری پیشگاهی که توسط آن طراحی و ساخته میشوند پلی ایجاد کنیم و سپس رهنمودی برای طراحان و مهندسینی باشیم که یکی از سازه ها را تحقق خواهند بخشید.

دانش سازه های پارچه ای کششی مستلزم داشتن صلاحیت در طیف وسیعی از رشته هاست، از جمله مواد و مصالح، معماری، طراحی، تحلیل و محاسبات سازه ای، تاسیسات، صدابندی، هوابندی، نور پردازی و سایر طراحیهای مکانیکی.

هدف شرکت سازه پارچه ای آسمانه گسترش کمی و کیفی خدمات خود در سطح ملی و بین المللی در قالب شرکتی شناخته شده در سطح منطقه میباشد.