پلان طرح یک نیلوفری 18 وجهی است و ویژگی خاص آن هدایت آب باران بصورت مخفی می باشد.