سازه فولادی که شما در تصویر مشاهده میکنید 100 % و کاملاً از قبل و به منظور دیگری ساخته شده بود. خرپاهای قوسی که از بدنه ساختمان کنسول شده اند قاعده طرح قرار گرفته اند و با دو عضو لوله ای مورب رو به بالا در دهانه جلو خرپاها ، نقطه رآسی بر ایجاد طرح زین اسبی ایجاد گردید.پلیت های کله گاوی کنسول شده از نوک خرپاها نیز برای پوشش حداکثری سازه های پارچه ای کششی اجرا و ایجاد گردید.این پروژه در فاصله 8 کیلومتری از سمت محمود آباد به سمت ایزدشهر و در حاشیه جاده ساحلی واقع شده است