اجرای ترکیبی با دیواره های شیشه ای قوس دار محیط بیرونی و درز بندی کامل آن از ویژگی های خاص این پروژه میباشد. از دیگر ویژگی های خاص این سازه می توان به تخلیه آب باران از داخل ستون وسط اشاره کرد.