کاربری : فضای خصوصی کافی شاپ باغ بام

سال اجرا : 1394

کارفرما : شرکت ایرانیان اطلس

طراحی و معماری : مهندسین مشاور ستاوند پاژ

کلیات طرح سازه چادری با مشاور پروژه بود، ولی اجرایی کردن طرح توسط تیم فنی و مهندسی آسمانه صورت پذیرفت. پارچه کششی نقره ای رینگ دور از نوع مشبک و محصول شرکت مهلر آلمان می باشد