• W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • ص

امروزه سقف بیشتر ورزشگاه‌ها و بعضی آمفی تئاترها به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت باز و بسته شوندگی با توجه به تغییر شرایط محیطی در فصول مختلف داشته باشد. ساخت بنا با سقف متحرک از اعصار پیش رواج داشته است مانند چادرهای عشایر یا ولاهای رومی. ولاهای رومی که نوعی تئاتر رومی مرکب از تیرهای چوبی و ترکه‌های عمودی بوده است که با طناب به هم متصل می شده و با کشیدن طناب زاویه قرارگیری طناب را متغیر می ساخته‌اند. در باغسازی دوره قاجاریه از سازه‌های سبک در باغها به جهت ایجاد سایه در میان باغ استفاده می شده که در تابستان در زیر این چادرها محل گذراندن اوقات فراغت و انواع مراسم بوده است