• w
  • w
  • w
  • w
  • w
  • w
  • w
  • w

سهولت و راحتی در استفاده ، از اصلی ترین مزیت های سیستم شیشه های اسلایدینگ نسبت به سایر سیستم های شیشه ایی مشابه میباشد . ضخامت شیشه های سکوریت شده بکار رفته در این مکانیزم 8 میلیمتر میباشد. این مکانیزم بصورت دستی بوده و با حرکت شیشه اول ، بقیه  ی تایلهای شیشه ای بصورت قطاری بدنبال یکدیگر حرکت خواهند کرد. از دیگر مزیت های سیستم شیشه های اسلایدینگ ، بازشو حداکثری است . با بهرگیری از ریلهای 5 شیاره به راحتی میتوان تا 80 درصد فضای پنجره را باز نمود . مکانیزم به این صورت است که عرض دهانه پنجره به 5 قسمت تقسیم میگردد و 4 قسمت آن قابل جمع شدن بر روی قسمت اول میباشد . به منظور هوابندی حداکثری و ایجاد مانع برای نفوذ گرد و غبار به فضای داخل در لبه های هر تایل از دو نوار مویی استفاده میگردد. محدویت های ابعادی به این صورت است که از نظر عرض پنجره محدودیت تا 10 متر و از جهت ارتفاع نیز محدودیت تا 2.5 متر میباشد. سیستم شیشه های اسلایدینگ در دو تیپ قابل ارائه هستند . سیستم شیشه اسلایدینگ داخلی و سیستم شیشه اسلایدینگ خارجی. تنها تفاوت ظاهری این دو سیستم با یکدیگر در ریلهای پایینی هستند که بر روی زمین نصب میگردند. در تیپ داخلی ارتفاع ریل 1 سانتیمتر و در تیپ خارجی به ارتفاع 25 میباشد .