توانمندیهای خاص

آسمانه خود را در ويژگيهاي ذيل متفاوت ميداند
• کيفيت برتر اتصالات سازه های پارچه ای کششی
• ارائه طرحهاي معماري ، خاص و متنوع سازه های چادری
• اجراي چند پروژه دولايه (عايق حرارتي) سازه چادری
• اجراي ترکيبي سازه پارچه اي با ديواره هاي شيشه اي(curtain wall)
• رنگ اجزائ فولادي سازه های چادری کوچک و متوسط بصورت پودري الکترواستاتيک و پخت در کوره
• طراحي و توليد مقاطع آلومينيوم متناسب با نياز هر پروژه سازه چادری